Tākai Aronui | Chief Advisor Māori

Ministry of Health

 • Full Time
 • Wellington
 • Tūturu | Wā kikī Te Whanganui-a-Tara
 • Tūranga Matua | Mahi i te kāinga pea| 4.8 wiki hei whakatā
 • Utu ā-tau āhua $180,896, ko te tino utu kei te āhua o tō wheako

Ko wai mātou

Ko Te Aho o Te Kahu he tari pokapū e whakarato ana i te tātakitanga ā-motu mō te whakahaere mate pukupukui. Ko te tikanga o tō mātou ingoa ko ‘te aho matua o te kahu'; ka mahi tahi me ngā rōpū whakahaere me ngā takitahi hoki e mahi ana ki te tauwhiro mate pukupuku i Aotearoa nei.

Ka whai Te Aho o Te Kahu i tētahi aronga ā-pūnaha nei kia ārai, kia whakahaere hoki i te mate pukupuku i Aotearoa nei. Ko tāna anō he kawenga kia mārama pū te kauneke atu ki ngā whāinga me ngā huanga i roto i Te Mahere mō te Mate Pukupuku o Aotearoa. Ka tuku tōtika Te Aho o Te Kahu reports āna pūrongo ki te Minita Hauora. He rōpū mana taurite,  whai mātauranga, ko te tangata/whānau te pūtahi, ā, ko ngā huanga te aronga.

Ko tō ake mahi

Kei te rapu mātou i tētahi pūkenga kawe rautaki hei tātaki mā te whakaaro nui me te aronui ki pūnaha mā te tirohanga Māori i te mahi a te Pokapū. Ko tā te Tākai Aronui he mahi tahi me te Tumuaki rātou ko ngā kaitātaki matua kia whai i tā te Māori titiro hei tohutohu i ā mātou hōtaka mahi kia mātua whakaata mai i tā te Karauna whanaungatanga ki te Māori.

Ngā Kawenga Matua

 • Tātaki Rautaki: Kia hāpangia he tirohanga Māori matatea huri noa i ā mātou mahi kia mārama pū ngā matea me ngā wawata o ngā whānau Māori kua pāngia ki te mate pukupuku kia whakatutuki hoki nō roto i te Pokapū me te rāngai tauwhiro mate pukupuku whānui.
 • Mahi tahi me te Tumuaki: Kia tū hei kaitohutohu pono ki te Tumuaki me te tīma kaiwhakahere whānui, hei hoatu ngā whakaaro mātau me te whakaaro ki ō rātou hiahia.
 • Mātanga Ahurea: Kia meatia mai ōu pūkenga, tō mātauranga me tō mōhiotanga ā-ahurea kia whakahāngai i ā mātou mahi ki ā mātou kawenga me ō mātou uara.
 • Mahi tahi me ngā Kaitautoko: Kia tātaki me te tautoko i ngā whanaungatanga ki ngā kaitautoko  matua, tae atu ki a Hei Āhuru Mowai, rātou ko He Ara Tangata, ko ngā rōpū tohutohu rongoā, ko ngā rōpū iwi, ko ngā Poari Iwi Māori, ko ētahi atu kaitatutoko hauora Māori.
 • Mahi Tahi: Kia poipoia ngā whanaungatanga huri noa i te Pokapū, i te Kāwanatanga me ngā rāngai hapori kia hāngai ki ā mātou kaupapa me ā mātou mahi.
 • Aroturuki Mahi: Kia mahi tahi me ā mātou tīma hei tautoko i te aroturuki huanga mate pukupuku me ngā mahi o roto mai o te pūnaha tauwhiro mate pukupuku i Aotearoa nei.
 • Hanga Āheinga: Kia tautoko i te mahi a te rōpū hei whakapai ake i te āheinga o ngā whanaungatanga o Te Ao Māori me hononga o te Māori ki te Karauna.

Ko ōu pūkenga

 • Kua whakamihia koe, kua mōhiotia hoki koe hei rangatira Māori e whai mana ana o roto o te hapori.
 • He wheako ōu hei kawe mahi e mau nei ko te mana taurite, Te Tiriti me te reo o te whānau.
 • He mātauranga whānui tōu me te mōhio ki te ahurea Māori, tikanga Māori, ngā anga Kaupapa Māori me Te Tiriti o Waitangi.
 • He wheako ōu o ngā taumata rangatira hei whakahaere mahi kia whakauru mai i te ao Māori ki ngā horopaki whakahaere.
 • He pūkenga taiea hei whakawhiti kōrero, he pūkenga tōrangapū hoki e āhei ai ki te hīkoi i roto i te ao Māori me te ao tōrangapū.
 • He mana hei whakawhanake, hei whakapūmau me te whakaaweawe i ngā whanaungatanga ki ngā Minita, ngā kaiwhakatau matua me ngā hoa Tiriti.
 • He kōtuitui whānui, kōtuitui tūturu hoki ki ngā iwi/Māori me te āhei kia whakamana i ngā hononga mahi ki ō te Pokapū hoamahi iwi/Māori onāianei me te kōtuitui.
 • Matatau ana, mōhio pai ana rānei ki Te Reo me ōna tikanga Māori.
 • He hinengaro auaha me te āhei hoki ki te mahi tahi me te aweawe i ētahi atu.

Te Aho o Te Kahu - Ngā tūranga e wātea ana

Ko te mahi mā Te Aho o Te Kahu he mahi whakaohooho, he mahi whai tikanga, he mahi whaihua hoki. Kei te Pokapū he huarahi rangatira ki te mahi tahi me ngā ngākau whiwhita hei tātaki i ngā mahi e kōkiri nei i ngā panoni me panoni hei whakapai ake i ngā huanga mate pukupuku mō ngā tāngata katoa o Aotearoa Agency.

Tō Tātou Whāinga

 • Kia whakaiti iho te mate pukupuku
 • Kia runga noa ake te mataora
 • Kia taurite ngā huanga

He mōhiohio anō kei tō mātou pae ipurangi https://teaho.govt.nz/

Me pēhea te tono - How to apply

Kia tirohia te āhua o te tūranga me te tono mai, tēnā, me whai i te tukanga tuihono mā te Pae Ipurangi Umanga o te Manatū Hauora . Mō ētahi atu mōhiohio mō te tūranga me whakapā mai ki a Sasha Webb, Tumutuarua Mana Taurite, 027 430 3275, sasha.webb@teaho.govt.nz rānei.

Ka kātia ngā tono ā te weheruapō o te Ramere 28 Haratua 2024 | Friday 28 June 2024. Kia tono mai me mau i a koe te mōtika ki te mahi ki Aotearoa kia wātea rānei hei tono – mō ngā mōhiohio mō te pane ururwhenua, haere ki te pae ipurangi o  mahi o Immigration New Zealand. 

He mea nui ki a mātou te kanorau me te ū kia mahi mā te kauawhi me te whai whakaaro ki te tangata. He reo pōhiri tēnei ki ngā tāngata katoa ahakoa ko wai i te mea he pai ki a mātou te kounga o tō wheako ka kawea mai ki tō tirohanga motuhake. Me whakapā mai mehemea he tautoko atu anō ka taea e mātou kia tika te tukanga rapu tangata mōu.

 

Apply Now
 • Share this post!