Pouaarahi, Partnerships and Cultural Manager

Te Niwha

 • Permanent
 • Otago

Pouārahi, Ngā Mahi Rangapū, Ahurea Hoki

 • Ka whai wāhi ki ngā mahi whakatutuki i ngā tūmanako o Ngāi Māori me ngā huarahi ki te Mana Motuhake.
 • Ka para i te huarahi whakamua – mō te kaupapa rangahau mate hōrapa.
 • Ka whakakaha i ngā pūkenga rangahau puta noa i Aotearoa.

Kei te mahi tahi a Ōtākou Whakaihu Waka (University of Otago) ki a He Pūtaiao, He Tāngata (ESR) ki te whakatū, ki te kōkiri hoki i te kaupapa Rangahau Mate Hōrapa ā-motu, e kīia nei ko Te Niwha.


Kia niwha te ngākau ki te whakaū i ngā mahi atawhai i te iwi

– Kīngi Tāwhiao

Ko wai mātou
Kei te rapu a Te Niwha i tētahi kaiārahi hononga māna e tautoko tā mātau whāinga, mā:

 • te whakatinana haere i te rangapūtanga mā ngā hononga ki a Ngāi Māori e aro ana ki ō rātau hiahia me ō rātau tūmanako hei hoa ā-Tiriti nei.
 • te whakatinana haere i te whakawhanaungatanga ki ngā iwi nō Te Moana-nui-a-Kiwa.
 • te arotahi ki ngā kōtuituinga whakawhiti mātauranga hei tūāpapa mō te whakawhiti mātauranga e hāngai ana ki ngā whāinga o te kaupapa, e whakawhenua ana i ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi, e toitū ana te whakatinanatanga, hei muri atu hoki. 

Mō tēnei tūranga mahi
Ka ārahi te Pouārahi i ngā mahi ki roto i te tari hei hāpai i te māia ahurea mōroto, arā mō te taha ki Te Ao Māori, ki ngā tāngata Pasifika me ngā taupori arotahi hoki. Ka ārahi ngātahi te Pouārahi i ngā mahi whai wāhi ki ngā hoa rangapū me te Pouārahi Whai Wāhi Rangahau, ka urungi i te mahi tahi ki ngā pūkenga rangahau, ā, hei te roanga atu o ngā mahi a Te Niwha, ka tautoko i ngā mahi whakawhanake rangahau puta noa i ngā tari kāwanatanga me ngā iwi Māori, tāngata Pasifika hoki.

Ngā pūkenga me ngā wheako

 • He mōhio ki Te Ao Māori me ngā tikanga Māori e pā ana ki te rangahau me ngā mahi hauora.
 • He mōhio pū ki Te Reo Māori.
 • He matatau ki te Tiriti o Waitangi, ki ngā tohutoro hauora Māori me Vision Mātauranga.
 • He hononga kē ki ngā hunga whai wāhi, he wheako hoki mō te whakawhanake hononga hou ki roto i ngā rāngai e hāngai ana ki te kaupapa.
 • He pūkenga kua kitea mō te waihanga me te whakahaere hononga, he matatau ki ngā tikanga ahurea.
 • He tino pūmanawa whakawhiti kōrero, ā-kōrero, ā-tuhi hoki.
 • He hononga kē ki ngā whakahaere me ngā hapori tāngata Pasifika
 • He wheako mō te 5 tau, neke atu, ki roto i te rāngai rangahau, pūtaiao, hangarau o Aoteatoa, I ngā rāngai hauora, hapori hoki / rānei.

He nui te hāereere ki roto i tēnei tūranga.

KA KATI NGĀ TONO: hei te Rātapu, te 16 o Pipiri 2024

TONOA MAI, TIROHIA RĀNEI NGĀ KORERO WHAKAMĀRAMA MŌ TE TŪRANGA NEI: www.jacksonstone.co.nz

TAUPĀNGA: BH-10969

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Rachelle Russell i 04 550 8041

 

Pouaarahi, Partnerships and Cultural Manager

 • Contribute to the aspirations of Māori and pathways to Mana Motuhake.
 • Be part of the pathway forward – infectious diseases research platform.
 • Strengthen our research capability across Aotearoa.

The University of Otago has partnered with the Institute of Environmental Science and Research (ESR) to co-Host and implement the national Infectious Disease Research Platform, named Te Niwha.

Kia niwha te ngākau ki te whakauu ki ngā mahi atawhai i te iwi
Be resolute and stout of heart in the looking after the people
– Kiingi Taawhiao

Ko wai mātou | About Us
Te Niwha are searching for a strong relationship leader who can support our vision and mission by:

 • Giving effect to partnership through nurtured relationships with Māori that respond to their needs and aspirations as Treaty partners.
 • Giving effect to whakawhanaungatanga with Pacific peoples.
 • Bring into focus the development of knowledge sharing networks that ensures the exchange of mātauranga (knowledge) is aligned to the outcomes of the platform, is grounded in a Te Tiriti o Waitangi principled approach, and endures through implementation and thereafter.

Mō tēnei tūranga mahi | About the Role

The Pouārahi will lead with the support of the Directorate internal cultural confidence within Te Ao Māori, Tangata Pasifika and priority populations. The Pouārahi will co-lead Partnership Engagement alongside the Research Engagement Manager, facilitate the collaboration of our national pūkenga rangahau (research experts) and, over the life course of Te Niwha, support research development and outcomes across government agencies with iwi Māori and tangata Pasifika.

Ngā pūkenga me ngā wheako | Skills and Experience

 • A demonstratable understanding of Te Ao Māori and tikanga as it relates to heath research and practice.
 • Solid understanding and comprehension of Te Reo Māori.
 • Literacy in te Tiriti o Waitangi, Māori health advancement guidelines and Vision Mātauranga policy.
 • Existing stakeholder networks and track record of developing new stakeholder relationships in sectors of relevance to the platform.
 • Proven relationship building and management skills with proficiency in cultural protocols.
 • Excellent communication skills, both verbal and written.
 • Existing networks with Pacific Peoples organisations and communities
 • 5+ years’ experience in the New Zealand research, science & technology and/or health and/or community sectors.

There is extensive amount of travel required for this position.

KA KATIA NGĀ TONO/ APPLICATIONS CLOSE: Sunday, 16th of June 2024

TONOA MAI, TIROHIA RANEI NGĀ KORERO WHAKAMARAMA MŌ TE TŪRANGA NEI, / APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION: www.jacksonstone.co.nz

TOHUTORO /REFERENCE: BH-10969

ME HE PĀTAI ANŌ / FURTHER ENQUIRIES: Rachelle Russell 04 550 8041

 

Apply Now
 • Share this post!