Pou Whiriwhiri | Executive Assistant – Toi Mai

Toi Mai

 • Permanent Full Time
 • Wellington

Kia toi te mahi hangarau 

Kia toi te mahi auaha 

Kia toi te ira tāngata

Ko ngā toi Māori ka puta

E kōkō ko Toi Mai ē! 

Turuturu o whiti whakamaua kia tina! Tina! 

Haumi ē! Hui ē! Tāiki ē!

 • Kua mau ngā wheakoranga i a koe hei mahi ngātahi ki ō te kanorau whānui o ngā hunga whaipānga?
 • He ongeonge nui tōu kia whai tūnga mahi me tētehi heipūtanga kia hangaia tētehi ara kē hei painga mō te katoa puta noa?
 • He nui āu wheakoranga ki te whakapiri atu ki te hunga whaipānga ā-roto, ki te hunga whaipānga ā-waho hoki, he māramatanga hoki nōu ki te poipoi kia tupu kaha ai aua piringa hei hononga tonutanga, haere ake nei.
 • Do you hold experiences to collaborate with a wide and diverse range of stakeholders?
 • Have you a great yearning to work in a role with a chance to build a pathway of change that will benefit all throughout?
 • You’ll have a wealth of experience in connecting with internal and external stakeholders and you also understand how to nurture those connections in order to grow strong, sustainable and on-going relationships.

Toi Mai, the new Workforce Development Council (WDC) responsible for the Creative, Cultural, Recreation and Technology sectors, is looking for an extraordinary Executive Assistant to support the Chief Executive and Poumatua to ensure efficient workflow of day-to-day operations and help establish a foundation for success. 

Ko Toi Mai, koia ko te Ohu Mahi (Workforce Development Council) hou e kawea nei te haepapa i ngā ahumahi o te Auahatanga, o te Ahurea, o te Hākinakina, Mahi a te rēhia rānei, o te Hangarau Matihiko hoki. Koia, e kimi ana i tētehi kaiāwhina tapatapahi ana ki te taha whakahaere hei tautoko i te Tumu o Toi rāua ko te Poumatua, kia pai ai te rere o ngā mahi o ia te rā, o ia te rā, waihoki, kia poipoi ai te one hei papa angitū. Tūhuratia ngā mōhiohio mō ngā kawenga mahi o te Ohu Ahungamahi i konei www.ohumahi.nz.

Te āhua o Te Tūranga – The nature of the position

You will:

Ko tāu:

 • Support the Chief Executive and Poumatua with managing and co-ordinating diaries, anticipating needs, analysing and assessing requests in order to screen, problem solve, and troubleshoot issues
 • Hei tautoko i te Tumu o Toi rāua ko te Poumatua ki te whakahaere, ki te whakarite i ō rāua wātaka, ki te whakatau wawe i ō rāua hiahia, ki te āta aro atu ki ia o ngā tono kia ārai ai, anō hoki, ko te hīraurau rapanga me te whai rongoā ki ngā raru.
 • Take minutes at meetings attended by the Chief Executive and or Poumatua, manage agendas and support administrative functions of other meetings as required
 • Hei tuhi miniti i ngā huinga e taea ai e te Tumu o Toi, e te Poumatua hoki rānei, te whakahaere rārangi take me te tautoko i te whakahaerenga o ngā āhuatanga o ētehi atu hui hei ngā wā tika ai
 • Provide first draft responses to various correspondence
 • Hei whakarite i ngā whakautu hukihuki ki te tini o ngā whakawhitinga kōrero
 • Take the lead in the co-ordination of agreed wānanga
 • Hei whakahaere i ngā whakaritenga o ngā wānanga kua whakaaetia
 • Manage and coordinate specific projects so that deliverables are met on time and on budget
 • Hei whakahaere, whakarite hoki i ētehi o ngā kaupapa kia tutuki pai ai i te wā me te utu o ngā putanga
 • Exercise discretion, diplomacy and maintain confidentiality
 • Hei mahi nahenahe, hei mahi whakahangahanga me te whakaū ki te matatapu
 • Use a variety of Microsoft Office software such as Sharepoint and Microsoft Teams and have excellent skills and experience in formatting, filing and database systems which you will utilise for the Leadership team and others in the team as required.
 • Hei whakamahi i te maha o ngā pūmanawa Microsoft Office pērā i te Sharepoint me te Microsoft Teams, he pūkenga, he wheako hoki ki te hōputu, ki te whakakōnae me ngā pūnaha putunga raraunga e whakamahi ai koe hei ngā wā e tika ai mō te tima hautūtanga me ērā o te tima. 

Your creative ideas and ways of connecting and supporting our people's wellbeing will be an important aspect of the role. 

Ko te auaha o ōu whakaaro, ko te āhua hoki e whakahono ai, e tautoko ai koe i te waiora o tō tātou hunga tētehi anganga tino nui o tēnei tūnga.

Ngā tino Pūkenga/ Whēako – skills/experiences for the role

To be a contender for this opportunity you will have:

 E tohea ai tēnei kōwhiringa e koe:

 • Demonstrated experience in a previous executive support position to a CEO or Senior Executive.
 • Whakaaturia āu wheakoranga tautoko ki te taha whakahaere ki tētehi Tumu whakarae, ki tētehi Poumatua rānei i tētehi tūnga nō mua. 
 • High degree of fluency in te reo Māori and lived experience of tikanga Māori are desirable.
 • E matenui ana kia whai i tētehi e matatau ana ki te reo Māori, he wheakoranga hoki ki ngā kawenga tikanga e ai ki taua ao, arā, ko te ao Māori.
 • Excellent communication skills and strong interpersonal skills including an ability to establish and maintain effective relationships with a wide range of people.
 • He mātanga whakawhitiwhiti kōrero, he pūkenga hoki ki te whakahono atu ki te tangata, ā, ka taea hoki te whakatupu, te pupuru hoki ngā hononga whai hua ki tērā, ki tērā o te hunga whānui.
 • Advanced skills in Microsoft Office suite, including SharePoint and Teams.
 • He pūkenga whatutoto ki ngā āhuatanga o Microsoft Office Suite, ā, ko Sharepoint, ko Teams ērā hoki.
 • The experience to effectively manage internal and external stakeholders through trust, advocacy, and collaboration.
 • He wheakoranga ki te kaha whakahaere ā-roto, ā-waho hoki i te hunga whaipānga mā te whakapono, mā te kōkiritanga me te mahi ngātahi.

In addition you will:

Hei tāpiri atu:

 • Be both experienced and excited about getting involved in on-going growth of a new, exciting organisation
 • Kua whai wheako, e hiamo ana hoki ki te tomo ki roto i tētehi tōpūtanga whakaihiihi e tupu haere ana, e tupu haere ana
 • Understand whanaungatanga and what it means to provide manaakitanga
 • E mārama pū ana ki te whanaungatanga me te kawenga tūturu o te manaakitanga
 • Be warm, out-going, authentic and inspiring and a highly motivated team player
 • Kia mahana mai, kia mateoha mai, kia pono mai, kia whakaaweawe mai hoki, hei toa takitini
 • Be a self-starter with initiative, a mucker-inner, and technologically savvy
 • He rauhanga te momo me te whakaara kaupapa, he ringa raupā, he pūkenga hangarau matihiko hoki

Our jobs suit people who want to work on something bigger than themselves; people who are genuinely interested in helping future generations. You’ll thrive on transformation, new ways of working, new ideas, collaborating and celebrating difference, and having fun.

Kia mārama mai, ko tēnei tūnga mahi e hāngai ana ki te tangata nōna te hiahia ki te mahi i tētehi kaupapa e nui ake i a ia; koia tētehi e pono rawa ana ki te hāpai i ngā uri whakatupu. Ka puāwai koe i ngā mahinga hurihanga, i ngā ara hou o te mahi, i ngā whakaaro hou, i te mahi tahi, i te whakanui rerekētanga me te mahi pārekareka.

We are a workplace that values and utilises diverse and inclusive thinking, people and behaviours. This means that our staff honour Te Tiriti o Waitangi and reflect the diversity of Aotearoa, New Zealand and the industries and people we work to support, and that the contributions of staff with diverse backgrounds, experiences, skills and perspectives are valued and respected.

E whakanui ana, e kawe ana mātou hoki i te kanorau me te kotahitanga o te whakaaro, o te hunga, o ngā whanonga hoki. E mea nei, e whakamana ana mātou i te Tiriti o Waitangi e kite ai it e kanorau o Aotearoa, o Niu Tireni te ahunga mahi, te hunga hoki e ngana nei mātou ki te tautoko, ā, e whakanui ana, e whakamānawa ana hoki i ngā hua o te hunga mahi me te kanorau o ō rātou whakapapa, ō rātou wheako, ō rātou pūkenga, kāti, ō rātou tirohanga hoki.

Please note, this role will be based in Wellington.

Kia mārama mai, kei Te Whanganui-a-Tara tēnei tūnga mahi tū ai.

Te tono – How to apply

Please apply online at https://ohumahi.careercentre.net.nz/Job before the closing date of Sunday 10 July.

Tēnā koa, tono mai mā te ipurangi ki https://ohumahi.careercentre.net.nz/Job i mua i te rā whakamutunga hei te Ratapu 10 o Hūrae.

To request a position description or to arrange a confidential conversation email recruitment@wdc.nz

Kia tonoa tētehi ki tētehi whakamāramatanga tūnga mahi, ki te whakarite i tētehi uiui muna rānei tuku īmēra ki recruitment@wdc.nz

Information about us and the role of Workforce Development Councils can be found at https://www.toimai.nz

Tūhuratia ngā mōhiohio mō mātou, mō ngā kawenga o te Ohu Mahi hoki, ki https://www.toimai.nz

To ensure the health and wellbeing of our staff, the Workforce Development Councils have a Vaccination Policy which requires all employees to be fully vaccinated and have a Covid-19 Vaccination Certificate, otherwise known as a My Vaccine Pass (CVC) in order commence employment.

Kia pai te hauora me te waiora o ā mātou nei kaimahi, e huri ana te Ohu Mahi ki tētehi Kaupapa Here Rongoā Āraimate e here nei i te katoa o ā mātou kaimahi kia whai, kia mau hoki i tētehi tohu Rongoā Araimate Kōwheori -19, e mōhiotia whānuitia nei hei My Vaccine Pass (CVC), mā tēnei te haerenga tonutanga o āu mahi e pai ai.

APPLY

 

 • Share this post!