Qualitative Researcher / Project Manager, Cultural Insights Practice

Kantar Public

 • Permanent Full Time
 • Wellington

Kairangahau Kōrero Wheako, Ngā Mahi Tirotiro Taha Ahurea

Kei Kantar Public nei, ka titiro mātau ki tua i te pae tata, ka whakamahi i te whai whakaaro, i te manawanuitanga me te auahatanga ki te whakaoho i te whakaaro hou, ki te tārai hoki i te ao e noho nei tātau.

Ki te whai i tētahi huarahi mahi e tū motuhake ana, me tono mai...

Kia ora koutou!  Kei te tipu tō mātau rōpū, ā, kei te rapu mātau i tētahi kairangahau kōrero wheako kia eke mai ki tō mātau waka rangahau pāpori.

 • He pūkenga ahurea ōu, me ngā hononga ki ngā iwi Māori / Moana-nui-a-Kiwa?
 • Kei te pīrangi koe ki te mahi ki tētahi rōpū mahi tahi, tautoko e ārahina ana e Te Tiriti?
 • Kei te manawanui koe ki ngā mahi hei whakaatu pono i ngā ao me ngā tumanako o ngā iwi Māori, o ngā iwi hoki o te Moana-nui-a-Kiwa hei Kaupapa mō te panonitanga pāpori tōrunga?
 • Kei te mahira koe ki ngā pēheatanga o te tangata, kei te manawareka hoki ki te whai wāhi atu ki ngā tāngata o Aotearoa nō ngā ao maha?

Kei te kimi mātau i tētahi tangata whai tohu o nā tata nei kia kuhu mai ki tō matau rōpū rangahau kōrero wheako me tō mātau Mahinga Māramatanga Ahurea. 

He tino huarahi pai tēnei e kuhu mai ai koe ki tētahi rōpū rangahau e whai tohutoa ana me ā mātau mahi ki te maha o ngā tari Kāwanartanga, ki ngā iwi, ki ngā whakahaere Kaupapa Māori, ki ngā whakahaere Moana-nui-a-Kiwa me ngā rōpū hapori hoki. 

He wāhi nui kei ā mātau rangahau mō ngā take pēnei me te hauora rangatahi, ngā hononga whanau, te hauora ā-tinana, ā-hinengaro hoki me te mātauranga hei āwhina i te kāwanatanga o Aotearoa ki te whakatau take me te kōkiri panonitanga tōrunga ki roto o Aotearoa.

Akona he kōrero anō mō tā mātau kaupapa ki tā mātau pae tukutuku: https://lnkd.in/gJpz3yqa.

He aha ngā āhuatanga o te tūranga

Ko ngā mahi nui hei kawe māu, koia ēnei:

 • Ko te mahi tahi ki te rōpū mahi mō te whakahoahoa, te kōkiri me te whakatutuki kaupapa
 • Ko te whakahaere kaupapa i te tīmatanga, ā, oti atu, me te whai wātaka, pūtea hoki
 • Ka kuhu atu ki ngā mahi whakatū kaupapa, whakahoahoa, kohikohi kōrero, tātari me te whakarite pūrongo
 • Ko te heri mai i te tirohanga Māori / ahurea ki ngā mahi tātari i ngā kitenge rangahau
 • Ko te āta mahi tahi ki ngā kiritaki hei whakarite hononga kaha
 • Ko te whai wāhi mai ki ngā mahi whakawhanake pūkenga ahurea puta noa i Kantar Public.

Ko ngā hiahia pūkenga:

 • He tino pūkenga ahurea
 • He manawanui, he āheinga hoki ki te mahi tahi ki te whānuitanga o te tāngata
 • He tino pūkenga mō te whakahaere mahi, he kanohi hōmiromiro hoki 
 • He āheinga mahi tahamaha kei ngā wātaka pakeke, he pūmanwa whakatau take, tuku kōrero hoki
 • He aronga kiritaki

He aha tā mātau ka whakawhiwhi atu ki a koe!

Nā runga i te kanorautanga o ā mātau kaupapa mahi me tō mātau rōpū, nā te whkaaaro nui ki ngā mahi whakawhanake kaimahi, nā te taiao mahi tuwhera, whai take hoki, ka whai huarahi koe ki te whakawhanake ā-ngaio, ā-tangata hoki.

Kei te ngākaunui mātau ki te taiao mahi tōrunga kua hangā e mātau i runga i te wairua mahi tahi, ka tautokona koe ki te whai i tāu e manawanui ana, ki te whakawhanake hoki i tō huarahi mahi.

Ka whakawhiwhia koe ki tētahi utu me ngā painga hoki pēnei i te inihua hauora me te Kiwisaver, he rā whakatā hauora e utua ana, he mahi tāwariwari, me ngā kōwhirnga mō te mahi ki te kāinga.

Me pēhea te tono mai

Ki te hiahia koe ki te kuhu mai ki a mātau, me kōrero tāua! Hei mahi tuatahi, em tuku mai koe i tō tātai pūmanawa me tētahi reta poto e whakamōhio mai ana ki a mātau ki ō painga e rite ai koe ki tēnei tūranga. 

Ka arotake mātau i tō tono ki roto i te whā wiki. Ki te hāngai mai tō tātai me ō wheako ki tā mātau e hiahia nei, ka pōwhiri mātau i a koe kia haere mai mō tētahi uiuinga tuatahi.

He tauākī matatapu, ā-ture hoki

Kei Kantar Public nei, ko te kanorautanga o ā mātau kaimahi ka waihanga taiao whai painga mō ā mātau kaimahi, ka whakawhānui, ka whakahohonu hoki i ngā mahi whai whakaaro mō ā mātau kiritaki.  Kei te ū mātau ki ngā mātāpono o te whai wāhitanga me te kanorautanga.  Nō reira mātau ka pai ai ki ngā tono tūranga i ngā tāngata katoa nō ngā pito katoa o te pāpori, kāore nei he whakahāwea ā-pakeke, ā-iwi, ā-whakapono, ā-ira tangata, ā-hapūtanga, ā-aronga hemahema, ā-tuakiri ira, ā-hauā, ā-mārena, a-aha rānei.

WHAKĪTANGA MATATAPU: Kia mārama mai koe, ina ka tono mai koe kei te whakaae mai koe kia puritia ngā taipitiopito whaiaro ka tukuna mai e te The Kantar Group Limited (“Kantar”). Ka puritia ō taipitopito ki tā mātau Pūnaha Whai Kaitono (Applicant Tracking System) mō te roanga e hiahiatia ana mō te whakawhiwhi mahi te take, ā, tērā pea ka tukua ō taipiitoptio ki te rōpū whakawhiwhi mahi.

Ko te Tauākī Whai Painga a Kantar 

Kei Kantar nei, he tikanga ruruku tā mātau mō te whakawhiwhi painga ki ā mātau kaimahi e whai ana i ētahi mātāpono māmā, mārama, ōrite hoki. Mā tēnei momo kōkiri, ka rite mātau ki te whakataetae i te mākete mahi, ki te tautoko hoki i tētahi  ahurea utu mahi pai, ka tāhonoa ngā whakawhiwhinga me ngā angitu whakawhanake huarahi mahi ki tāu ka mahi. 

Kei te pīrangi mātau ki te waihanga i te ōritetanga huarahi kei tētahi taiao mahi e tika ana, e tautoko ana hoki, hei reira ka whai wāhi mai ai ngā kaimahi, ka tau rātau, ka āhei hoki ki te puāwai hei tētahi wāhi mahi e whakaarotia ana te hauora ā-hinengaro, ā-tinana hoki. 

Kei te pīrangi mātau ki te waihanga i tētahi hapori e kanorau ana hei whakawhānui i te puna kaimahi, hei aro ki ngā take o te takiwā, hei kōkiri whakaaro kanorau, hei whakaputa huanga pakihi e pai ake ana. 

 

Qualitative Researcher, Cultural Insights Practice

At Kantar Public go beyond the obvious, using intelligence, passion and creativity to inspire new thinking and shape the world we live in.

To start a career that is out of the ordinary, please apply...

Kia ora koutou!  Our roopū is growing, and so we're looking for a qualitative researcher to jump on our social research waka.

 • Do you have cultural competency skills and Māori / Pasifika connections?
 • Do you want to work in a collaborative, supportive, and Te Tiriti-led roopū?
 • Are you committed to supporting the authentic expression of Māori and Pasifika realities and aspirations for positive social change?
 • Are you curious about why people do what they do and enjoy engaging with New Zealanders from all walks of life?

We are looking for a recent graduate in Wellington to join our qualitative team and our Mahinga Māramatanga Ahurea (Cultural Insights Practice). 

This is a great opportunity to join an award-winning roopū of researchers that work with a range of Government agencies, iwi, Kaupapa Māori and Pasifika organisations and community groups. 

Our research into issues such as youth wellbeing, family relationships, physical and mental health, and education helps the New Zealand government make the right decisions that drive positive change in Aotearoa.

Learn more about our Kaupapa on our website: https://lnkd.in/gJpz3yqa.

What the role requires

Your main responsibilities will be to:

 • Collaborate with the team about the design, execution and delivery of projects
 • Manage projects from beginning to end, including the timely delivery of projects on budget
 • Contribute to project set up and design, fieldwork and analysis and report/presentation preparation
 • Bring a Māori / cultural perspective to the analysis and interpretation research findings
 • Collaborate closely with clients to build strong relationships
 • Contribute to the development of cultural competency capabilities across Kantar Public.

Skill requirements are:

 • Strong cultural competencies
 • Strong empathy and ability to build rapport with a range of people
 • Exceptional organisational skills and a high attention to detail
 • Ability to multi-task under tight timeframes, problem solve, and communicate strongly
 • A client centric approach

What we offer you!

The diversity of our projects and team, commitment to training, and an open and engaging work environment, will allow you to develop both professionally and personally.

We greatly value the positive atmosphere of collaboration we have built, where you will be supported to follow your interests and grow your career.

You will receive a salary with benefits including medical insurance and KiwiSaver, paid Wellbeing leave, work flexibility, and options to work from home.

How to apply

If you’d like to join us, let’s korero!  As a first step, please submit your CV and a one-page letter telling us why you are suitable for this role. 

We will review your application within the following 4 weeks. If your profile and experience fit our requirements, we will invite you for a first exploratory interview.

Privacy and legal statement

At Kantar Public, the diversity of our employees provides a richer environment for our employees and a broader depth and breadth of thinking for our clients.  We are committed to inclusion and diversity.  Therefore, we welcome applications from all sections of society and do not discriminate on the basis of age, race, religion, gender, pregnancy, sexual orientation, gender identity, disability, marital status, or any other legally protected characteristics.

PRIVACY DISCLOSURE: Please note that by applying to this opportunity you consent to the personal data you provide to us to be processed and retained by The Kantar Group Limited (“Kantar”). Your details will be kept on our Internal ATS (Applicant Tracking System) for as long as is vital for the purposes of recruitment, which may include your details being shared with the hiring team.

Kantar Rewards Statement

At Kantar we have an integrated way of rewarding our people based around a simple, clear and consistent set of principles. Our approach helps to ensure we are market competitive and also to support a pay for performance culture, where your reward and career progression opportunities are linked to what you deliver. 

We want to create an equality of opportunity in a fair and supportive working environment where people feel included, accepted and are allowed to flourish in a space where their mental health and well being is taken into consideration. 

We want to create a more diverse community to expand our talent pool, be locally representative, drive diversity of thinking and better commercial outcomes. 

APPLY

 

 • Share this post!