Kaitohutohu Matua – Taha Pāpori

Independent Māori Statutory Board

 • Auckland

Kaitohutohu Matua – Taha Pāpori 

 • Ngā Hāpori Māori me te Whakawhanaketanga.
 • Kei Tāmaki Makaurau te tūranga 

He reo te Poari Māori Tū Motuhake ā-Ture (Independent Māori Statutory Board) mō Ngāi Māori puta noa i Tāmaki Makaurau. He whakahaere tū motuhake te Poari nei me tōna Tira Mahi e tū wehe ana i te Kaunihera o Tāmaki Makaurau.  Ko te kaupapa ia o te Poari, ko: Te tōnuitanga i ngā pānga Māori i Tāmaki Makaurau.

Ki roto i tēnei tūranga, ka aro koe ki ngā take e rārangi iho nei:

 • Te whakarite, ka kitea, ka raua atu a Ngāi Māori ki roto I ngā mahi whakatau take mō Tāmaki Makaurau e pā ana ki te whakawhanaketanga o te tāone me ngā mahere mō anamata
 • Te whakahaere i ngā mahi whakawhanake papakāinga me ngā kaupapa whai whare e ōrite ai ngā huanga mō Ngāi Māori ki roto i ēnei āhuatanga 
 • Te whakawhiwhi huarahi e māmā ai te whai wāhi mai a Ngāi Māori ki ngā pūnaha ahurea motuhake ote takiwā, tae atu ki ngā marae me ngā wānanga.

Mōu 

Ka whai koe i ngā pūkenga me ngā wheako e rārangi iho nei:

 • Kaiārahitanga me te āheinga ki te whakaaweawe me te waihanga aronga ahurea 
 • He mōhiotanga ki te wāhi nui ki Te Tiriti o Waitangi ki roto i te taiao kāwanatanga ā-rohe 
 • Te reo Māori me ōna tikanga 
 • He manawanui ki te whakapiki huanga mō Ngāi Māori ki roto o Tāmaki Makaurau
 • He pūkenga whakawhiti kōrero ā-waha, ā-tuhi hoki
 • He āheinga ki te tuku tohutohu ki te hunga whai pānga, tae atu ki ngā mema Poari
 • He āheinga ki te urungi i ngā taiao me ngā hononga tōrangapū 
 • He āheinga ki te waihanga mahi tahitanga

KA KATI NGĀ TONO: hei te Rātapu, te 30 o Kohitātea 2022
MŌ TE TONO, MŌ TE TIROTIRO TĀTAI TŪRANGA: www.jacksonstone.co.nz
TAUPĀNGA: BH-8649

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt ki 04 550 8000

 

Principal Advisor – Social

 • Māori Communities and Development.
 • Tāmaki Makaurau based.

The Independent Māori Statutory Board represents a voice for Māori across Tāmaki Makaurau (Auckland). The Board and supporting Secretariat is a body corporate separate from and independent of the Auckland Council.  The Board’s Mission is: Te tōnuitanga i ngā pānga Māori i Tāmaki Makaurau - to advance the interests of Māori in Tāmaki Makaurau.

Your focus will include:

 • Ensuring Māori are recognised and included in the decision-making process of Tāmaki Makaurau regarding the development of the city and plans for its future
 • Overseeing the development of papakāinga and housing initiatives to ensure equity for Māori in the space
 • Providing a pathway for Māori to connect easily with our uniquely cultural support systems including marae and wānanga.

About you  

Your skills and experience will include:

 • Leadership and the ability to influence and create a cultural alignment 
 • An understanding of the importance of Te Tiriti o Waitangi within the Local Government environment 
 • Te reo Māori me ōna tikanga 
 • Enthusiasm to affect change for Māori in Tāmaki Makaurau
 • Comprehensive verbal and written communication skills
 • Competency in providing advice to stakeholders, including Board members
 • Able to navigate political relationships and environments 
 • Able to build productive relationships

APPLICATIONS CLOSE: 30th January 2022
APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION: www.jacksonstone.co.nz
REFERENCE: BH-8649

FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt on 04 550 8000

 

 • Share this post!