Director, Strategy & Engagement

Hutt City Council

  • Wellington

Pouwhakahaere, Mahi Rautaki & Te Whai Wāhitanga 

• Kokomo mai ki te tāone me te hapori

• Whakatinanatia ngā panonitanga

• He tāone e whakawhiwhi ana i te tino tauritenga pai mō te mahi me te ora

 He wā whakahīkaka tēnei kei te Kaunihera o Te Awakairangi ki Tai, me te Koromatua, te Tumu Whakarae me ngā Kaikaunihera e hari mai ana i te taiohitanga me te kanorautanga. Kei te whai rātau i tētahi huarahi awhero nui mō te whanaketanga me te tipunga o te tāone.  

Ka noho te Pouwhakahaere, Mahi Rautaki & Te Whai Wāhitanga ki te kapa Pou Ārahi, ki te pokapū tonu o te mahi tahitanga ki ngā kaikaunihera, māna ka whakatakoto i te rārangi mahi whakamahere rautaki tōmua mō te Kaunihera o Te Awakairangi, ka kōtuitui i ngā mahi a ngā Kapa Pakihi ki te tautoko i te tāreitanga o tētahi tino whāinga, tētahi mahere whai kaha me ngā inenga mahi, whakapūrongo hoki. Ka tō te Pouwhakahaere o te awhero o te Kaunihera ki pae kē mā te tirotiro haere i te paerangi kia rapua ngā huarahi hou, mā te whakatairanga hoki i te ‘reo o te kiritaki’ puta noa i te Kaunihera. Ka riro māna e ārahi ngā mahi e rārangi iho nei: Mahi Rautaki me te Whakamahere, Whakawhitinga Kōrero me te Whai Wāhitanga, te Whakahaere Mate Ohotata, Ngā Ratonga Manapori me te EPMO.

Ka noho kawenga te Pouwhakahaere ki te Tumu Whakarae, ka mahi tahi ki ngā kaikaunihera ki te waihanga i tētahi Awakairangi ki Tai e ngangahau ana, e whai wāhi ana, e toitū ana hoki kia taurikua ōna tāngata katoa. Ko te painga tērā mehemea ka whai wheako koe, ka mārama ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga ā-rohe, ka whai i ngā pūkenga e rārangi iho nei ki ōna taumata e tika ana:

  • He momo ārahitanga e mahi tahi ana ki te tangata, e tuwhera ana, e whakaaweawe, ka waihanga kapa mahi hei whakakorikori auahatanga, hei whakatutuki whāinga
  • He tino pūkenga mō te whakairo rautaki me te ārahi whakairo
  • He wheako e kitea ana mō te whakahaere kaiwhakahaere
  • He koi ki ngā mahi tōrangapū, whakahaere pūtea hoki
  • He āheinga ki te whakatau take
  • He āheinga ki te mahi i tētahi taiao tino pīroiroi
  • He aronga nui ki ngā hapori, he ingoa pai mō te whakaoti mahi. 

He wā motuhake tēnei e kuhu mai ai te tangata ki te Kaunihera. Nei rā mātau ka pōwhiri i a koe kia tono mai ki ngā mahi hei kokomo i te anamata o Te Awakairangi ki Tai. 

Kei te āta herea te kuhu mai ki Aotearoa i ngā whenua katoa o tāwāhi hei aukati i te hōrapatanga o te mate KOWHEORI-19. Ka taea anake te tono mai ki tēnei tūranga mehemea e whai tika ana koe ki te mahi ki Aotearoa. Mō ētahi atu kōrero mō te mahi ki Aotearoa me ngā pane uruwhenua noho, me toro atu ki www.immigration.govt.nz 

KA KATI NGĀ TONO: Rāhina, te 24 o Kohitātea 2022

MŌ TE TONO, MŌ TE TIROTIRO RĀNEI I TE TĀTAI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz

TAUPĀNGA:  BH-8741

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Simon Boyes, a David Hollander rānei ki 04 550 8000.

• Contribute to the city and the community

• Make a tangible difference

• A city offering great work/life balance 

It’s a really exciting time at Hutt City Council with a Mayor, Chief Executive and a number of Councillors who bring amongst other things youth and diversity. They are on an ambitious trajectory for city development and growth.  

The Director, Strategy & Engagement will form part of the Corporate Leadership team and is at the heart of the relationship and interaction with governance, setting the forward strategic planning agenda for Hutt City Council, co-ordinating input from the Business Groups to support the creation of a compelling vision, a robust plan and comprehensive performance and accountability measures. The Director will stretch Council’s ambition by continuously scanning the horizon to identify new opportunities and will champion the ‘voice of the customer’ across the Council. They will oversee the functions of Strategy and Planning, Communications and Engagement, Emergency Management, Democratic Services, and the EPMO.

The Director will report to the CE, and together alongside governance they will co-create a vibrant, inclusive and sustainable Hutt City in which all of its people thrive. It would be desirable to have experience or an understanding of local government, with the following skills and attributes at an advanced level:

• A leadership style that is collaborative, open, influential and builds coalitions to mobilise innovation and achieve results

• Well-developed strategic thinking and thought leadership skills

• Proven people-leadership experience of managing managers

• Political and financial acumen

• Sound decision-making and judgement capability

• An ability to work in a highly complex environment and deal with ambiguity

• A strong community focus and be known for getting things done. 

This is a unique time to join the Council and we invite you to apply to contribute to the future of Hutt City.

Entry to New Zealand from all countries remains strictly controlled to help prevent the spread of COVID-19. You may only apply for this role if you have the right to work in New Zealand. For information about New Zealand work or residence visas, please visit www.immigration.govt.nz

APPLICATIONS CLOSE: Monday, 24 January 2022

APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION:  www.jacksonstone.co.nz

REFERENCE:  BH-8741 

FURTHER ENQUIRIES: Simon Boyes or David Hollander on 04 550 8000.

  • Share this post!