Kaitātari Rangahau Mātāmua / Senior Research Analyst

Te Mātāwai

 • Full Time
 • Wellington

Kaitātari Rangahau Mātāmua

 

 • He waihanga i tētahi puna mātauranga mō ngā kohinga taunakitanga
 • He tautoko i ngā mahi whakatau puta noa i te rāngai whakarauora i te reo Māori
 • He tuari pārongo ki ngā kāinga, ngā hapori, ngā iwi me te hunga whai pānga 

Kia ūkaipō anō te reo Māori:

Koinei te tūrua pō o te rautaki reo Māori hou e kīia nei ko Te Maihi Māori, he mea waihanga e ngāi Māori mā ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi.

I te tīmatanga o te tau 2017 i hui tahi Te Mātāwai me ngā rōpū whai pānga huri noa i te motu ki te kohi haere i ngā kōrero mō ngā kaupapa reo Māori kei ngā kāinga, ngā hapori; ngā wawata kei a rātou e pā ana ki te reo Māori, tae noa ki ngā mahi a Te Mātāwai hei whakatutuki i ēnei wawata. Nā runga i ēnei kohinga kōrero i hua mai ai Te Maihi Māori 2017-2040.

Te tūranga mahi:

Kua ara mai he āheinga pārekareka rawa atu mō tētahi Kaitātari Rangahau Mātāmua taiea kia mahi i tēnei wāhi mahi whakahirahira mō tētahi tūranga mauroa. He hunga ngākau nui kei Te Mātāwai e kaha pupuri ana i te mana me te whakarauoratanga o te reo Māori.  

Kei te Kaitātari Rangahau Mātāmua te haepapa ki ārahi i ngā take whiwhinga rangahau, arotake hoki a Te Mātāwai, ā, mātua rā ko koe te tangata tika mō ngā raraunga me ngā pārongo a Te Mātāwai.

Ko tāu mahi he tuari i ngā tirohanga rangahau, arotake hoki ki:

 • Ngā kāinga, ngā hapori me ngā iwi;
 • Te Poari o Te Mātāwai me ngā Pae Motuhake hei tautoko i ngā mahere haumitanga me te whakarauoratanga o te reo Māori;
 • Ngā tari a te Karauna kia whai māramatanga ai mō te whakatinana i te Rautaki Maihi Karauna me ngā ngohe whānui e pā ana ki te whakarauora reo;
 • Ngā take whakarauora reo ā-motu me te ao whānui hoki.

Ka aro pū koe ki te tautoko i te Kaiwhakahaere Rangahau hei whakatinana i te Rātaka Rautaki Rangahau.

He kōrero mōu ake:

Māu anō koe e kuhu, ā, ka noho mai koe hei kaimahi rangahau whai mana i runga i:

 • Ōu wheako i ngā mahi rangahau i te reo Māori;
 • Ōu wheako i ngā mahi rangahau, ngā mahi arotake me ngā mahi aro turuki, tae atu hoki ki tō matatau ki ngā tūmomo tikanga me ngā huarahi rangahau;
 • Ōu pūkenga whakawhiwhi i ngā ratonga utu tōtika kia puta ai ngā hua rangahau, ngā hua aro turuki me ngā hua arotake;
 • Te nui o te pakari o ōu pūkenga raraunga, me ōu pūmanawa ki te aro turuki me te whakamārama i ngā rōpūtanga raraunga kua kohia, kātahi ka whakatakoto i āu tirohanga whai take;
 • Ōu wheako mahi tahi ki ngā whānau, ngā hapū, ngā iwi, ngā wāhi mahi Māori me ngā hapori Māori;
 • Te hiranga o ōu pūkenga whakamōhiohio ki te reo Māori me te reo Pākehā;
 • Tōu mārama kehokeho ki ngā tikanga me ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi;
 • Tō whai i tētahi huarahi mahi ngātahi, whakahoahoa hoki kia tipu ake ētahi tūhononga mahi hirahira e rata mai ai ētahi atu ki a koe.

Me pēhea te tono:

E tono ai koe ki tēnei tūranga, tēnā tukuna mai tō puka tono, tō reta tautoko me tō tātai pūmanawa ki a Mikaia Leach, arā, ki: mikaia.leach@tematawai.maori.nz. Ka kati ngā tono hei te Wenerei 27 o Oketopa, 5pm. 

Tikiake i ngā whakamahuki mō te tūranga mahi – Kaitātari Rangahau Mātāmua

Tikiake i te puka tono – Te puka tono a Te Mātāwai (Reo Māori), te puka tono a Te Mātāwai (Reo Pākehā).                         

Senior Research Analyst 

 • Developing a knowledge base of evidence 
 • Support decision making across the Māori language revitalisation sector
 • Sharing information with our kāinga, hapori and iwi and stakeholders 

Kia ūkaipō anō te reo Māori: “Te reo Māori is restored as a nurturing first language”

This is the vision of the Māori language strategy, the Maihi Māori, developed by Māori for kāinga, hapori and iwi.

Early in 2017, Te Mātāwai met with all stakeholders nationwide to gather feedback on Māori language initiatives in homes and communities, their aspirations for te reo Māori and the role of Te Mātāwai in realising these aspirations. The feedback informed the development of the Maihi Māori 2017-2040 Strategy.

The role

A fantastic opportunity has arisen for a high performing Senior Research Analyst to join this great organisation on a full time permanent basis. Te Mātāwai is an organisation made up of people who are committed to upholding the mana and leading the revitalisation of te reo Māori.

The Senior Research Advisor will be responsible for leading the procurement for Te Mātāwai research and evaluations, as well as being the go-to person in data and information for Te Mātāwai. 

You will share research and evaluation findings with:

 • Kāinga, hapori and iwi,
 • the Te Mātāwai Board and Pae Motuhake to support investment planning and language revitalisation,
 • Crown agencies to inform the implementation of the Maihi Karauna Strategy and macro language revitalisation activities,
 • Language revitalisation interests nationally and internationally.

You will directly support the Research Manager to implement the Strategic Research Agenda.

About you

You will be a self-directed and credible research professional with:

 • Experience in Māori language research.
 • Experience in research, evaluation and monitoring including a working knowledge of different research methodologies and methods.
 • Experience in procuring cost-effective services to achieve research, monitoring and evaluation targets.
 • Highly developed data analysis skills with the ability to analyse and interpret compiled data sets, and draw valid findings.
 • Experience in working with whānau, hapū, iwi, Māori organisations and Māori communities.
 • Excellent communication skills in both Māori and English.
 • A sound understanding of tikanga and Treaty of Waitangi principles.
 • A collaborative approach with an interpersonal style that enables you to build positive working relationships and gain buy in from others.

How to apply

To apply for this role, please send you application form, cover letter and CV to Mikaia Leach at mikaia.leach@tematawai.maori.nz. Applications close on Wednesday 27 October at 5pm.

Download Position Description – Senior Research Analyst

Download application form – Te Mātāwai Application Form (Māori) Te Mātāwai Application Form (English)

 • Share this post!