Kaitahutahu Panonitanga Tiriti | Tiriti Change Manager

JacksonStone & Partners

  • Permanent
  • Wellington

Kaitahutahu Panonitanga Tiriti

  • Ka aro ki ngā mahi whakapanoni mōroto e pā ana ki te Tiriti 
  • Ka whakahaere, ka kōtuitui i ngā tono arotake / mahi tahi Ahi Kaa e pā ana ki ngā kaupapa mahi 
  • Ka whakahoahoa, ka whakatinana hoki i ngā pūnaha me ngā hātepe ā-Tiriti 

He mea whakatū a Te Kahui Tika Tangata hei tautiaki i ngā tika tangata ki Aotearoa nei, ka mahinei i āna mahi i runga i ngā tikanga o te Te Ture Tika Tangata 1993. Ka whakawhiwhi mai a Te Tāhū o te Ture I te pūtea whakahaere a Te Kāhui Tika Tangata engari ka kawe motuhake ia i āna mahi i waho o te Kāwanatanga hei hinonga Karauna tū motuhake. 

Kei te tipu haere te Kāhui i tēnei wā, i runga i tōna manawanui ki te tautoko i te whakamana tangata (he oranga whai mana mō ngā tāngata katoa. Ko tētahi aronga nui o tēnei tipu, ko te tautoko haere i ā mātau kamahi kia hangā mai he whakahaere e pūtake mai ana i te Tiriti. 

Haere mai, kuhu mai ki Te Ahi Kaa, ka whai wāhi mai ki ngā mahi hei ārahi I te Kāhui kia tipu hei whakahaere e pūtake mai  ana i te Tiriti. Ka noho haepapa koe ki te Pou Ārahi, ka riro māu e āwhina ngā mahi urungi i te manawaroa hōhonu o te Kāhui kia noho hei whakahaere Tiriti.  Ka tautoko koe i te Kāhui ki te āta whakanoho mai ai i ngā mahi ā-Tiriti ki roto i te kaupapa o āna mahi katoa, ka tautoko hoki i te rōpū ki te whakawhanake, ki te whakamārama, ki te whakatinana hoki i te noho hei whakahaere e pūtake mai ana i te Tiriti.

Ka tino mārama koe ki ngā āhuatanga o te ao Māori, ka noho hoki hei tangata mahaki, tuwhera, tautoko hoki e ārahi ana i ngā tāngata katoa i runga i te huarahi whakapanoni, ka whai ingoa koe mō te whakararata me te tautoko i te tangata ki te ārahi whakapanonitanga ā-whakahaere. He kaiārahi auaha koe ka whai whakaaro, ka whai ahurea hoki māu e whakatauira ngā mahi tōtika ā-Tiriti, ka whakahoahoa, ka whakatinana hoki i ngā pūnaha me ngā hātepe ā-tari hei whakatutuki i te manawaroa o te Kāhui kia whakapūtaketia mai te Tiriti. Ka whakahaere, ka kōtuitui koe i ngā mahi poukapa a ngā kamahi o te rōpū e whakaritea ai te rere o ngā mahi, ka akoako hoki koe I ētahi atu ki ngā tikanga whakahaere kaupapa.

KA KATI NGĀ TONO:   Rātapu, te 19 o Mahuru 2021
MŌ TE TONO MAI, MŌ TE TIROTITOR TĀTAI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz
TAUPĀNGA: 8350

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt, a David Hollander rānei ki 04 550 8000

 

Kaitahutahu Panonitanga Tiriti | Tiriti Change Manager                

  • Focus on Tiriti based internal transformation and responsive internal work
  • Manage and coordinate requests for Ahi Kaa review/partnership on projects and initiatives
  • Design and implement Tiriti based systems and processes

The Human Rights Commission | Te Kahui Tika Tangata was created to provide better protection of human rights in Aotearoa and operates in accordance with the Human Rights Act 1993. It is funded through the Ministry of Justice but carries out its responsibilities independently of the New Zealand Government as an independent Crown entity. 

The Commission is embarking on a period of exciting growth, stemming from its commitment to supporting whakamana tangata (a life of dignity for all). This growth will be managed around a continued investment in its staff, with a focus on building a truly Tiriti-based organisation. 

Join Ahi Kaa and be part of leading the commission to become authentically te Tiriti based. Reporting to the Pou Ārahi, you will help guide the Commission’s ongoing and deep commitment to being a Tiriti based organisation.  You will tautoko the Commission to embed Tiriti based practice into the fabric of their entire operations and support the team to develop, understand and give genuine expression to being a Tiriti based organisation.

With a deep understanding of te ao Māori and a warm, open and supportive style that guides everyone on their transformation journey you will have a reputation for gaining the trust and support of others to support organisational change. You will be a creative leader with the intellectual and cultural nous to role model Tiriti best practice and design and implement organisation wide systems and processes that give effect to the Commission’s commitment to becoming authentically Tiriti based. You will provide effective management and coordination of team members in a matrix approach using planning tools to manage workflow, and mentor others in project management disciplines and methodology.

APPLICATIONS CLOSE:   Sunday, 19 September 2021
APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTIONS:  www.jacksonstone.co.nz
Reference: 8350

FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt or David Hollander on 04 550 8000

 

  • Share this post!