Kaitahutahu Kaupapa Matua | Advice and Projects Manager

JacksonStone & Partners

  • Permanent
  • Wellington

Kaitahutahu Kaupapa Matua

  • Ka aro ki tētahi hotaka mahi e ārahina ana e te tangata whenua 
  • Ka whakahaere i ngā tohutohu me ngā kaupapa tika iwi taketake, Tiriti hoki 
  • Ka whakapakari i ngā hātepe me ngā mahi

He mea whakatū a Te Kahui Tika Tangata hei tautiaki i ngā tika tangata ki Aotearoa nei, ka mahi nei i āna mahi i runga i ngā tikanga o te Te Ture Tika Tangata 1993. Ka whakawhiwhi mai a Te Tāhū o te Ture i te pūtea whakahaere a Te Kāhui Tika Tangata engari ka kawe motuhake ia i āna mahi i waho o te Kāwanatanga hei hinonga Karauna tū motuhake.  

Kei te tipu haere te Kāhui i tēnei wā, i runga i tōna manawanui ki te tautoko i te whakamana tangata (he oranga whai mana mō ngā tāngata katoa. Ko tētahi aronga nui o tēnei tipu, ko te tautoko haere i ā mātau kamahi kia hangā mai he whakahaere e pūtake mai ana i te Tiriti. 

Haere mai, kuhu mai ki Te Ahi Kaa, ka whai wāhi mai ki ngā mahi hei ārahi I te Kāhui kia tipu hei whakahaere e pūtake mai  ana i te Tiriti. Ka noho haepapa koe ki te Pou Ārahi,  ka riro māu e ārahi i tētahi rōpū e kōkiri ana i ngā tika iwi taketake, tika Tiriti ki roto i tētahi hōtaka mahi kanorau, āra, māu e whakarite ka tutuki pai ngā mahi hei hāpai huanga mō ngā iwi tangata whenua. Ka mārama pai koe ki ngā āhuatanga o te mātauranga Māori me te whakahaere mahinga tahi i runga i te tikanga Māori, ka whai ingoa hoki mō te whakatutuki kaupapa me te tuku tohutohu mō ngā āhuatanga e pā ana ki ngā iwi, hapū me ngā hapori o te motu.

Ka whakahaere, ka kōtuitui koe i ngā mahi poukapa a ngā kamahi o te rōpū e whakaritea ai te rere o ngā mahi, ka akoako hoki koe i ētahi atu ki ngā tikanga whakahaere kaupapa.

Ka tino mārama koe ki ngā āhuatanga o te ao Māori, nga tika iwi taketake me te whai pānga o ēnei ki Aotearoa nei. Ka tau koe ki te whakawhiti kōrero i te te reo Māori me te reo Pākehā, ka whai wheako hoki mō te tuku tohutohu e pā ana ki Te Tiriti.

KA KATI NGĀ TONO:   Rātapu, te 19 o Mahuru 2021
MŌ TE TONO MAI, MŌ TE TIROTITOR TĀTAI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz
TAUPĀNGA: 8349

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt, a David Hollander rānei ki 04 550 8000

 

Kaitahutahu Kaupapa Matua | Advice and Projects Manager 

  • Focus on proactive tangata whenua led work programme
  • Manage Indigenous Rights and Tiriti advice and projects
  • Strengthen processes and practice

The Human Rights Commission | Te Kahui Tika Tangata was created to provide better protection of human rights in Aotearoa and operates in accordance with the Human Rights Act 1993. It is funded through the Ministry of Justice but carries out its responsibilities independently of the New Zealand Government as an independent Crown entity.  

The Commission is embarking on a period of exciting growth, stemming from its commitment to supporting whakamana tangata (a life of dignity for all). This growth will be managed around a continued investment in its staff, with a focus on building a truly Tiriti-based organisation.  

Join Ahi Kaa and be part of leading the commission to become authentically te Tiriti based. Reporting to the Pou Ārahi, you will lead a team focused on advancing Indigenous and Tiriti rights through a varied work programme, ensuring that projects are delivered efficiently and effectively to improve outcomes for tangata whenua. You will have a strong understanding of mātauranga Māori and a tikanga based approach to relationships, with a reputation for successful projects and advice in relationship to iwi, hapū and communities.

You will provide effective management and coordination of team members, in a matrix approach using planning tools to manage workflow, and mentor others in project management disciplines and methodology.

You will have a deep understanding of te ao Māori, and of indigenous rights and their significance in Aotearoa. An accomplished communicator using te reo Māori and English, you will have a track record of providing robust Tiriti-based analysis and advice.

APPLICATIONS CLOSE:   Sunday, 19 September 2021 
APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTIONS:  www.jacksonstone.co.nz 
Reference: 8349

FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt or David Hollander on 04 550 8000 

 

  • Share this post!