Kaiwhakahaere Tautoko ā-Motu

Playcentre

  • Wellington

Kaiwhakahaere Tautoko ā-Motu

  • Hāpaitia te mahi taumata ōrite
  • Āwhinatia ngā rohe kia taurikura 

Ko Te Whānau Tupu Ngatahi o Aotearoa (Playcentre) tētahi taiao motuhake i te rāngai kura kōhungahunga ka rauhītia te whai wāhi mai o te whanau kia ako haere ngā tamariki mā te tākaro. Ka whakahaeretia ia Kura Kōhungahunga Whānau Tupu Ngātahi e ngā mātua tonu, ka tautokona ā-motutia e Te Whānau Tuou Ngātahi o Aotearoa me ā mātau kaimahi. He wā whakahīkaka tēnei e kuhu mai ai koe ki te rōpū  whakahaere matua o Te Whānau Tupu Ngātahi o Aotearoa i a rātau e tahuri ana ki te hāpai i ngā āhuatanga katoa o Te Whānau Tupu Ngātahi, tae atu kI ngā momo āwhina ka tukuna ki ngā mātua me ngā tamariki, ki ngā hātepe me ngā pūnaha hoki o muri. 

Ka whai takohanga koe mō ngā mahi hei whakarite kei te ōrite ngā ratonga a Te Whānau Tupu Ngatahi o Aotearoa, kei te tautokona, kei te whakawhiwhia tōtikatia, ka aro hoki ki ngā mahi hei whakapiki i te ora, i te hanga, hei whakatipu hoki i ngā pokapū. Ka tautoko koe, ka ārahi i ngā Kaiwhakahaere ā-Rohe ki te whakapakari rātau i ō rātau rōpū ā-rohe, arā kia whakawhiwhia atu he tohutohu, he tautoko pai ki ngā pokapū. Ka whakatairanga koe i ngā mahinga tahitanga e pakari ana kia hua mai, kia whakapūmautia hoki he tikanga mahi kura kōhungahunga.

Ka whai wheako koe mō te whakahaere, ka whai pūkenga mō te kōtuitui mahi whakarite, whakatutuki rautaki hei tautoko i tētahi tira kei te taki noho wehe ki ngā pito o te motu. He tino wāhi nui ki ngā kaitūao ki roto i Te Whānau Tupu Ngatahi, nō reira, me whai wheako koe mō te mahi tahi ki ngā kaitūao. Ka mōhiotia koe mō ō pūkengahei āwhina i ngā rōpū mahi kei ngā rohe kia tipu rātau, kia tae ki ō rātau taumata e tika ana. Ka noho ko tō ū ki te ahurea-rua hei tino pūkenga nōu, ka mōhiotia hoki tō ū ki te mana taurite.   

KA KATI NGĀ TONO: hei te Rāhina, te 25 o Kohitātea 2021

KI TE TONO MAI, KI TE TIROTIRO TE TĀTAI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz

TOHUTORO:  7645

ME HE PĀTAI ANŌ: Russell Spratt i 04 550 8000

  • Share this post!