View site in Te Reo

Change Manager

Home
Change Manager

Change Manager


Teach First NZ: Ako Mātātupu

Closing Date : 10 Sep 2019

E kimi ana a Te Ako Mātātupu te hunga e mōhio ana ki te reo Māori me ōna tikanga ki te āwhina ki te ārahi i te whakahounga o tā tātou ao mātauranga.

Here in Aotearoa New Zealand we need skilled graduates who are proficient writers and speakers of Te Reo Māori to make a real difference in the classroom and the wider community. We need inspirational individuals to work towards creating fairer opportunities for all students, and the Teach First NZ programme is your opportunity to transform the lives of others while also transforming your own.

Nau mai, haere mai

E kimi ana mātou i ngā tauira kua whakapōtaehia, e matatau ana ki te reo Māori me ōna tikanga, kia tū hei tauira i roto ngā akomanga me ngā hapori o Aoteroa, ki te ārahi i o tātou rangatira mo āpōpō. Ko te tūmanako, arā te kaupapa, kia whai kia tutuki ia tauira, ahakoa nō hea, ahakoa ko wai, i ōnā ake wawatā. Ko te Ako Mātātupu tētahi ara mōu ki te whai i tēnei kaupapa, kia eke panuku, kia eke Tangaroa tātou katoa.

About you
You believe in supporting and challenging people to reach their full potential, helping others to feel valued equally and using your passions, beliefs, knowledge and talents to motivate others. 

Mo te kaiwhakauru 
Ka tautoko, ka wero hoki koe te tangata kia tae atu ia ki te toi o tōna rangi, i roto i te manaakitanga, ahakoa ko wai. Ka whakaohooho wairua koe mā ō pūmanawa, ōu whakapono, ōu ake mātauranga, me ōu ake whēako whaiaro hoki.

You have strong relationship building skills, a proven record of achievement and possess a genuine desire to use your skills to make a real difference. You're also someone who combines a strong work ethic and self-discipline with warmth, empathy, and humility and a genuine openness to learning. 

He kaha koe ki te whakawhānau, he kaiaka i ō mahi whare wānanga, ā, ka kakapa hoki tō manawa mo tēnei kaupapa. Ka whakapau kaha koe i roto i te aroha me te māhaki ki te ako, ki te tutuki pai i te mahi.

If this sounds like you, the team at Teach First NZ would love to meet you! 

Mēnā ko koe tēnei, me tūtaki tātou!


About us 
We believe that those who can, teach, and those who teach, lead. Teach First NZ Ako Mātātupu is an innovative not-for-profit organisation. We develop outstanding individuals into highly effective teachers and inspirational leaders, who work to address one of New Zealand's most pressing issues - educational inequality. 

Ko wai mātou
Mēnā ka taea, ka whakaako, mēnā ka whakaako, ka ārahi. He rōpū kore-huamoni a Te Ako Mātātupu. Ko tō mātou mahi he whakapakari tangata kia tū hei kaiako toa ki te patu i tētahi o ngā kino o Aotearoa ināianei - te taurite-kore o te ao mātauranga

We believe two things can make a big difference to educational inequality: 
1. Great teachers working to raise aspiration and achievement in high-need classrooms; and
2. Leaders in all parts of our society, equipped with the skills to affect large-scale change.

Ki a mātou, e rua ngā āhuatanga ka taea ki te āwhina ki te patu i tēnei kino:
He kaiako ki te akiaki i ngā wawatā me ngā paetae o ngā tauira kei rō kura kore-whiwhi;
He kaiārahi kei ngā momo wāhanga o tēnei porihanga, e whai pukenga ana ki te whakaaweawe nekehanga-a-hapori hoki.

The Teach First NZ programme aims to deliver on both. 

Ko tā Te Ako Mātātupu, ki te tutuki i ngā āhuatanga e rua.

The opportunity
 

Our programme provides carefully selected participants with the opportunity to have a meaningful impact. Participants first of all go through a 9-week Intensive training period between November and January then begin work as a part-time (0.6 FTTE) teacher in a secondary school that serve a low socioeconomic community. Over the 2 years of the programme participants also receive in-school mentoring (0.2 FTTE) and study towards a Masters of Teaching and Education Leadership which is delivered by The Mind Lab.

Te ara
Nā te āhuatanga o tā mātou hōtaka ka whai mātou i ngā kaiwhakaurunga tika mo tēnei kaupapa. Mo ngā wiki e iwa ka noho tahi ngā kaiwhakaurunga kua whai tūnga katoa, mai Whiringa-ā-rangi ki Hakihea, ki te wānanga mo ngā mahi kaiako o Aoteroa. Kātahi ka timata i tō rātou mahi i tētahi kura. Mo ngā tau e rua ka mahi i te taha o tētahi tuakana, ka whai hoki i te tohu Masters of Teaching and Education Leadership ki The Mind Lab o Te Whare Wānanga o Wairaka.

The Teach First NZ programme offers a big challenge that comes with autonomy, challenge, and reward. You will not only see the real and tangible impact that you can have on your students and the community, but will also receive a full-time salary and a full scholarship towards your Masters of Teaching and Education Leadership. 

Ko te mānuka e takoto nei, he mānuka tino rangatiratanga, he mānuka wero, he mānuka whai hua. Mā tēnei mahi ka taea te kite i ngā hua o a tātou mahi me te ako hoki me aha anō tātou ki te āwhina i te kaupapa. Ka whai mahi tūturu, ā ka whai korahipi mo te Masters of Teaching and Education Leadership hoki koe.

For many of our participants, the end of the two-year programme marks the next step in their careers as they take on leadership positions in schools and the wider community (charities, government, business) and where they continue working to address educational inequality. 

Mo te nuinga o a mātou kaiwhakaurunga, he timatanga hou anō i te mutunga o ngā tau e rua. Ko ētahi ka whai mahi tonu i roto i te kura, ko ētahi atu ka whai mahi i rō kaipakihi, mo te kāwanatanga, aha noa atu. Ēngari ka noho ōrite tonu te tūmanako o te katoa ki te tutuki i te whakatikahanga o te taurite-kore o to mātou ao mātauranga.

Application details
To apply for the programme you will need to complete an online registration and application form. You can access this through the link below. Applications are currently open and being accepted until 09.09.2019.  

Hei whakauru
Whakaotia i te puka whakaurunga i runga i te ipurangi. Kei raro te hononga mo tēnei. Ka mutu te wā whakaurunga i te 09.09.2019.


To apply complete an application form at www.teachfirstnz.org/applications
Ki te whakauru haere ki kōnei www.teachfirstnz.org/applications

Copyright Taea Ltd 2013.