View site in Te Reo

Te haumi i te whakarauoratanga o te reo Māori

Home
Te haumi i te whakarauoratanga o te reo Māori

Te haumi i te whakarauoratanga o te reo Māori


Te Mātāwai

Closing Date : 27 May 2019

E rapu ana a Te Mātāwai i tētahi Kaiwhakahaere Whakapāpātanga. He ara tino pai tēnei hei whakaatu i ō pūkenga ārahi whakaaro i ngā mahi whakapāpā. E kimi ana mātou i tētahie whai wheako ana i te ao whakapāpā me te ao whakatairanga ratonga, kaua ki te whakatairanga anahe i ngā mahi a Te Mātāwai, engari ki te whakaoho me te kukume mai i te whakahaere, i te tangata, i te iwi, te hapū me te whānau kia whai wāhi mai ki te kaupapao te whakarauora i te reo Māori.

He mahi tūturu tēnei kei Te Whanga-nui-a-Tara. Ko te painga atu mēnā e matatau ana koe ki te reo Māori.

Kei raro tonu mai te Kaiwhakahaere Whakapāpātanga i te Tumu Whakarae, kei a ia anō te kawenga mō te Kaiārahi Whakapāpātanga (kāore anō i kopoua).

He kōrero mō Te Mātāwai

I whakatūria a Te Mātāwai e Te Ture Reo Māori 2016. E reo rua ana te tuhia o te Ture, e mana ana ko te tuhinga reo Māori - he tuatahitanga mō te pūnaha ture o Aotearoa. Ko te whakamāoritanga o te ingoa o Te Mātāwai, ko ia te pūtakenga o tētahi mea. I te horopaki o te whakarauora i te reo Māori, e whakatinana ana a Te Mātāwai i ngā wai hou ka pupū ake i te puna ki te tiaki i te reo Māori hei taonga mā Aotearoa.

Nō nakua tonu nei i whakamanahia ai te Rautaki Maihi Māori a Te Mātāwai. Ko te whakakitenga a te Rautaki Maihi Māori - Kia ūkaipō anō te reo - arā, ka haumanutia te reo Māori hei reo tuatahi e rauhītia ana. E toru ngā kawenga matua a Te Mātāwai:

Mō tētahi kape o ngā kōrero whāiti mō ngā tūranga (tae atu ki ngā tohu utu whānui) whakapā mai koa ki a natasha.kuka@tematawai.maori.nz. Ka kati ngā tono ā te 5pm, 20 o Haratua 2019. Ka whakaritea ngā uiuinga mō te 27 o Haratua 2019 me ētahi rangi ka whaiake.

 

Copyright Taea Ltd 2013.