View site in Te Reo

Kaiārahi Haumitanga x2

Home
Kaiārahi Haumitanga x2

Kaiārahi Haumitanga x2


Te Mātāwai

Closing Date : 25 Jan 2019

Te Haumi i te Whakarauoratanga o te reo Māori

E kimi kaimahi ana a Te Mātāwai mō ētahi tūranga Kaiārahi Haumitanga e rua hei āwhina i ngā PaeMotuhake (ā mātou kāhui ā-iwi) ki te mahere haumitanga, ki te tukanga haumitanga me te whakatau haumitanga. He huarahi hiamo tēnei e mahi tōtika ai koe ki ngā hapori nā rātou te kawenga ki te hautū ite whakatinanatanga o te rautaki haumitanga. He hinonga motuhake ā-ture hou a Te Mātāwai i whakatūria ki te ārahi i te whakarauoratanga o te reo Māori mā ngā iwi me ngāi Māori.

He tūranga pūmau ngā tūranga katoa kei Te Whanga-nui-a-Tara. Ko te painga atu mēnā he wheako haumitanga ōu (ina koa te tautoko hapori ki te pūtea) heoi, ka pai tonu ki Te Mātāwai te tuku tono mai a te hunga kei te taumata ki te kaitono mātāmua me te kaitono mātāmuri.

He kōrero mō Te Mātāwai

I whakatūria a Te Mātāwai e Te Ture Reo Māori 2016. E reo rua ana te tuhia o te Ture, e mana ana ko te tuhinga reo Māori - he tuatahitanga mō te pūnaha ture o Aotearoa.

Ko te whakamāoritanga o te ingoa o Te Mātāwai, ko ia te pūtakenga o tētahi mea. I te horopaki o te whakarauora i te reo Māori, e whakatinana ana a Te Mātāwai i ngā wai hou ka pupū ake i te puna ki te tiaki i te reo Māori hei taonga mā Aotearoa. Nō nakua tonu nei i whakamanahia ai te Rautaki MaihiMāori a Te Mātāwai. Ko te whakakitenga a te Rautaki Maihi Māori - Kia ūkaipō anō te reo - arā, ka haumanutia te reo Māori hei reo tuatahi e rauhītia ana. E toru ngā kawenga matua a Te Mātāwai:

  • Te Mātāuru – te haumi i ngā kaupapa reo Māori ($10.8 miriona i te 2017/18).

  • Te Mātātupu – te haumi i te mahi rangahau ($1 miriona i te tau).

  • Te Matatū – te pūtea whakahaere mō te tari me te Poari (e $3 miriona i te tau).

Ko ētahi atu mahi a Te Mātāwai ko te:

  • Kopou tangata ki Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori me te tautapa tangata mō Te Māngai Pāho me Te Taura Whiri i Te Reo Māori.
  • Arataki tahi i Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori ki te Minita Whanaketanga Māori me te Minita Tahua.

Mō tētahi kape o ngā kōrero whāiti mō ngā tūranga (tae atu ki ngā tohu utu whānui) whakapā mai koa ki a natasha.kuka@tematawai.maori.nz.

Ka kati ngā tono ā te 25 o Kohitātea 2019. Ka whakaritea ngā uiuinga mō te 5 o Huitanguru 2019 me ētahi rangi ka whai ake.

Copyright Taea Ltd 2013.