View site in Te Reo

Pou Tikanga - Cultural Manager

Home
Pou Tikanga - Cultural Manager

Pou Tikanga - Cultural Manager


Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui, Waitohi, Picton

Closing Date : 31 Oct 2018

“E ngā uri o Awanuiarangi, koutou ngā uri e noho tata ana, koutou kei tawhiti hoki.  E karanga ana te iwi nei a Te Ātiawa ki a koutou katoa.  
Kua wātea mai he tūranga ki te tari o Te Ātiawa ki te Waka a Māui Trust.  
Mēnā e hiahia ana koe mō tēnei tūranga, tono mai to Tātai Pūwamanawa”

POU TIKANGA – CULTURAL MANAGER
(Full – time permanent position)
Kaupapa – Purpose

To drive the success of the Te Ātiawa Trust’s Cultural strategy. Ki te whakamana te tangata, te rohe me te Ahurea
  “E titia nei a Te Ātiawa, to shine as Te Ātiawa”

Ngā Pūkenga – Key Skills Required

 • Exemplary Te Reo Māori oral and written fluency, with emphasis on Te Ātiawa kupu and mita 

 • A proven cultural practitioner who promotes a strong role model of Te Ātiawatanga 

 • Strong knowledge and successful experience to design and deliver initiatives across all age groups that support the revitalisation of te reo Māori and Te Ātiawa cultural practice within the iwi 

 • Strong knowledge and successful experience to design and deliver initiatives across all age groups that support the revitalisation of te reo Māori and Te Ātiawa cultural practice within the iwi 

 • A knowledge and ability to strengthen the connections Te Ātiawa have with Te Waka a Māui iwi. 

 • Deliver effective language and cultural support to the continued development of Te Atiawa o te Waka a Maui Trust 

 • Liaise with Stakeholders and cultural matters 

 • Planning and organisational skills 

 • Professional experience and credibility 

 • Strong inter-personal skills 

 • Strategic thinking 


To be successful in this role you will need to:

 • Demonstrate knowledge and experience working in Kaupapa Māori 

 • Have significant knowledge about Te Ātiawa Iwi ki te tau ihu 

 • Understand Tikanga/ Kawa a iwi and know the connections Te Ātiawa have 
with other iwi in Te Tau Ihu 

 • Demonstrate knowledge and application of tikanga 

 • A high fluency in Te Reo Māori and be a cultural practitioner 

 • Strong oral and written communication skills in English and Te Reo Māori 

 • The ability to engage effectively across all age groups 

 • The knowledge, skills and ability to drive the cultural revitalisation of Te 
Ātiawa o Te Waka a Māui. 

 • Assist Te Ātiawa Marae in the rohe to achieve their reo and cultural 
aspirations. 

 • Assist staff with cultural matters and information that may be required in their roles 


If you are interested in this position, please send through your CV to office@teatiawatrust.co.nz or call 0800 284 292 for more information. 


Application closes Wednesday 31st October 2018

Copyright Taea Ltd 2013.