View site in Te Reo

Kaihautū Pānga Māori Mana Kāwana (Senior Advisor Māori Relationships Governance)

Home
Kaihautū Pānga Māori Mana Kāwana (Senior Advisor Māori Relationships Governance)

Kaihautū Pānga Māori Mana Kāwana (Senior Advisor Māori Relationships Governance)


Auckland Council

Closing Date : 20 Feb 2018

Kaihautū Pānga Māori – Mana Kāwana (Senior Advisor Māori Relationships Governance)

Current vacancies

 • He mahi tōtika, tūturu nei 
 • Hei kaiwhakaawe i te hunga whakatau-kaupapa mē ōna 
 • kaihautū mātāmua.
 • Hei whāngai i te pae tawhiti e whakanui nei i te tuakiri Māori o te Kaunihera o Tāmaki Makaurau kia kitea ai tōna rerekē ake i te ao

Toko ake ki Te Waka Anga Mua ki Uta, Te Tira Māori Torotoro i Te Tiriti o Waitangi - he tira mātanga tūturu e whakapau kaha ana hei kaitaki i te rōpū whakahaere i ngā mea e hikina ai ngā whakahaere pāpori, tikanga ā-iwi me te oranga ōhanga e tika ana kia hua ki te Māori i Tāmaki Makaurau.

He Angitūtanga

Ehara i te mea mā te aro a te Kaunihera o Tāmaki Makaurau ki ōna here ā-ture noa iho ki te Māori - kei te mārama me te whakanui ia me whai take tonu te Tiriti o Waitangi. Ko ngā mahi e whaihua ai tō tohe i te Kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te whakarite i ngā hiahia o te Māori i Tāmaki Makaurau ka ea mā roto atu i te:  

 • Tautoko i te Kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te whakapakari me te tiaki i ōna pānga ki te Māori mā roto i āna mahi kāwanatanga
 • Mā te whakaaraara pānga tōtika me ngā Poari ā-Rohe, ngā Kaihautū Matua me te Poari ā-Ture Māori Motuhake (IMSB)
 • Whakamana i te hua o te mahi tahi mā te tautoko i ō hoa mahi puta noa i te rōpū whakahaere nei, e āhei ai; tā rātou tohutohu, ārahi me te tautoko i te tokonga tikanga, mātauranga, reo Māori anō hoki i raro i te maru o ngā tikanga kāwanatanga ā-rohe

Whakawhanake mahere rautaki tūhonohono me te hunga whaipānga nui tonu e whaihua ai ngā oati ki te Māori i raro i ngā pānga ki te Tiriti o Waitangi me te ture.

 Ō Pūkenga me ō Wheako

Me papa kōhatu tonu tō mōhio ki te kaupapa Māori - koia te kounga o tō aro tirohanga ki te ao, e whai take ai ō mahi. Ko aua kaupapa āu kei te whiu i ō mahi e āhei ai tō tautoko i ērā atu o ngā tari e tāea ai e rātou te whakatinana i ngā mātāpono o te Manawapā ki te Ao Māori a te Kaunihera puta noa i ā rātou umanga. Ka riro māu e āta whakamātau, e tohutohu ngā whakahaere me ngā tikanga kāwanatanga a ngā kaiwhakatau kaupapa, ngā kaihautū me ngā kaimahi o te whānau a te kaunihera i runga i ōna pānga ki te Tiriti o Waitangi.

 • I takea mai i roto i te Ao Māori - kia kaua e iti iho i te rima tau koe i mahi ai i waenga iwi, hapū me te hunga rangatahi Māori i Tāmaki Makaurau
 • He wheako ōu ki te whakatairanga mahi ako i te Reo, Tikanga me te Mātauranga Māori
 • Pakari tonu koe ki te whakawhitiwhiti kōrero i ngā wā me ngā wāhi hei kōrero Māori - whai wheako ki te torotoro pānga whakahaere mahi
 • Kua kitea kē ngā hua o ō mahi tautoko i te whakatinanatanga o tētahi mahere mahi ā-Māori ake, i ōna āhua ōritenga rānei

Kāhore i kaha atu te aronui o te Kaunihera ki te whakarite i ngā hiahia o te Ao Māori. Meinga ko koe te kaiwhakapanoni i te ao, kia tū mai hei kaiarataki e hua ai ko te pai ki te ao Māori, mō te ao Māori.

__________________________________________________________________________

 • Full time, permanent role 
 • Influence decision-makers and senior leaders 
 • Contribute towards Council's vision of celebrating Tāmaki Makaurau Māori identity as our point of difference in the world

Join Auckland Council's Te Waka Anga Mua ki Uta, Te Tiriti o Waitangi Māori Responsiveness Unit - a team of dedicated professionals navigating the organisation towards significantly lifting its social, cultural and economic wellbeing outcomes for Māori in Tāmaki Makaurau. 

The Opportunity 

Auckland Council not only recognises its legal and statutory obligations to Māori - it readily understands and honours the great significance of Te Tiriti o Waitangi. Your commitment to enabling Auckland Council to adequately serve Māori in Tāmaki Makaurau will be best exemplified through:

 • Supporting Auckland Council to strengthen and maintain relationships with Māori at a governance level
 • Building purposeful relationships with Local Boards, Senior Leadership and the Independent Māori Statutory Board (IMSB)
 • Empowering a strong collective kaupapa through supporting your colleagues across the organisation to strengthen their ability to provide; advice, guidance and support on the application of tikanga, mātauranga and te reo Māori in a local government context

Developing strategic partnerships with important stakeholders to deliver on its commitments to Māori arising from Te Tiriti o Waitangi relationships and in legislation.

Your Skills and Experience

You will be firmly grounded in kaupapa Māori - it is the essence of your worldview, it gives meaning to your work. Driven by your kaupapa, you will tautoko other departments in becoming more capable of implementing Council's Value Te Ao Māori principle in their business.  You will provide excellent advice and guidance to decision-makers, leadership and staff across the council family on Te Tiriti o Waitangi relationships management and governance with ease.

 • Firmly rooted in Te Ao Māori - a minimum of 5 years' experience working with iwi, hapū and rangatahi Māori in Auckland
 • Experience in promoting learning of Te Reo, Tikanga and Mātauranga Māori
 • Strong communication in Māori speaking mediums - experience with relationship management
 • Proven involvement in supporting the implementation of a Māori action plan or similar

Council's commitment to respond to the needs of Māori in Tāmaki Makaurau has never been stronger. Be the change you want to see in the world by leading and influencing better outcomes with and for Māori.

Applications for this role close Tuesday 20 February at 10.30pm.

Job Details : Reference # 10952

To apply please click this
link.

Copyright Taea Ltd 2013.